Hrabišín
Naposledy aktualizováno: 21.12.2017

KNIHOVNA POSKYTUJE:

- absen?ní a prezenta?ní půj?ování knih a ?asopisů

- informa?ní služby

- internet: 2 místa

- tisk A4: ?ernobíle

 

 

NAŠE KNIHOVNA:

- využívá široké nabídky knih ve vým?nném fondu

- je bránou do sv?ta v?domostí, nezávislého rozhodování a kulturního rozvoje jednotlivců

- ?tená?ův nabízíme jak klasickou literaturu, tak i d?tskou, dosp?lou a nau?nou  

 

 

DŮVOD, PRO? SI PŮJ?IT KNIHU:

  • Když si n?kdy domů zalezeš jak myška, kdo t? nejlíp pobaví? Nevíš? P?ece KN?ŽKA
  • Kdyby kroupy padaly, každá jako šiška, kdy ti bude veselo? Když je s tebou KN?ŽKA
  • Nepoznáš-li jest?ába, datla nebo ?ížka, kdo ti nejlíp poradí? Samoz?ejm? KN?ŽKA
  • Co se dává na rány, na bolení b?íška? Jak se to máš dozv?d?t? ?ekne ti to KN?ŽKA
  • Nevíš n?kdy jak se va?í knedlík nebo jíška? Ochotn? ti poradí Kdo? No p?ece  KN?ŽKA
  • Vždycky budeš šikovný, chytrý jako liška, když ti bude pomáhat Kdo? Kamarád KN?ŽKA

 

A dalších mnoho důvodů už zjistíš sám ?tená?i, pokud si p?íjdeš v pond?lí půj?it n?jakou knížku