Hrabišín
Naposledy aktualizováno: 21.12.2017

  

 

     M?STN?  KNIHOVNA  JE  UM?ST?NA  V  BUDOV? OBECN?HO  ??ADU. 

     Z?IZOVATEL  KNIHOVNY JE  OBECN?  ??AD  HRABIŠ?N  ?p.  65

  ( KNIHOVNA  SE  NACH?Z?  V PROSTORU  B?VAL?  VIN?RNY )

 

 

 DESATERO ?TEN??E KNIHOVNY

1. Vypůj?ené knihy vracej vždy v?as!

2. Ke knize se chovej vždy p?kn?, neni? ji!

3. Kniha není nábytek!

4. Kniha nemá ráda vodu ani domácí mazlí?ky.

5. Kniha není osel, nemá ráda oslí uši.

6. Kniha není hra?ka.

7. Kniha nemá ráda nůžky ani pastelky.

8. Kniha má ráda ?istého ?tená?e.

9. Kniha spí nejrad?ji v knihovn?.

10.  Kniha nemá ráda jídlo ani pití, ale má ráda ?istý stůl a ?isté ruce.

 

 

?TEME D?TEM KAŽD? DEN - CEL? ?ESKO ?TE D?TEM 

 

 www.celeceskoctedetem.cz

 

V roce 2006 založila Eva Katrušková neziskovou organizaci, která rozb?hla kampa? Celé ?esko ?te d?tem. Její pomocí se snaží p?im?t ke ?tení nejen d?ti, ale hlavn? rodi?e. Důležitou roli sehrávají také u?itelé.

 

CEL? ?ESKO ?TE D?TEM, VŠICHNI CHCEME, ABY Z NAŠICH D?T? VYROSTLI MOUD??, DOB?? A ŠŤASTN? LID?. JAK TOHO DOS?HNOUT? ?TEME D?TEM. 

 

PRAVIDELN? ?TEN? D?TEM:

 

  • vytvá?í pevné pouto mezi rodi?em a dít?tem
  • podílí se na emo?ní rozvoji dít?te
  •  u?í morálním hodnotám, pomáhá p?i výchov?
  • rozvíjí jazyk, pam?ť, slovní zásobu a p?edstavivost, u?í myšlení
  • je tou nejlepší investicí do úsp?šné budoucnosti dít?te
  • rozši?uje znalosti, zlepšuje soust?ed?ní, usnad?uje u?ení
  • formuje ?tecí návyky a podporuje získávání v?domostí po celý život
  • rozvíjí smysl pro humor
  • zabra?uje vzniku závislosti na televizi a po?íta?i
  • DŮLEŽIT? JE ??ST KAŽD? DEN CCA 20 MINUT!!!